Belvedere Meridionale 2023. XXXV. évf. 03.

Belvedere Meridionale 2023. 3. szám

Politika- és diplomáciatörténeti tanulmányok
Studies in politica and diplomacy history.
A tematikus blokk szerkesztője Dávid Benjámin és Lengyel Ádám

Czakó András István
A disszimuláció haszna és használata – A Bethlen-Esterházy kapcsolat margójára (1625–1626)
The benefits and use of dissimulation – On the margins of the Bethlen-Esterházy relationship (1625–1626)
DOI 10.14232/belv.2023.3.1.

Deák Ádám
Political trends and groups in Csanád county in the 1840s
DOI 10.14232/belv.2023.3.2.

Krizsán Bálint
Derült égből villámcsapás – A magyar konzervatívok és az olmützi alkotmány
A bolt from the blue – the Hungarian conservatives and the Olmütz constitution
DOI 10.14232/belv.2023.3.3.

Németh Csaba
Györgyey László tevékenysége az Osztrák-Magyar Monarchia diplomáciai testületében
László Györgyey’s activities in the diplomatic corps of the Austro-Hungarian Monarchy
DOI 10.14232/belv.2023.3.4.

Bessenyei, Vanda
The case of the ‘Slovak bourgeois nationalists’ and its Hungarian ties
DOI 10.14232/belv.2023.3.5.

Tímár Csenge
Egy keleti specialista első útja. Antonio Rincón 1522–1523-as követjárása a Magyar és a Lengyel Királyságban
The first trip of an oriental specialist. Antonio Rincón’s 1522-1523 mission to the Kingdom of Hungary and Poland
DOI 10.14232/belv.2023.3.6.

Kázmér László
Külkapcsolati figyelem változása az Ullein-Reviczky Antal-féle főszerkesztői értekezleteken
Changes in covering of foreign relations topics at Antal Ullein-Reviczky’s editor-in-chief meetings
DOI 10.14232/belv.2023.3.7.

Tanulmányok
Studies

Csifó Tamás
Family background of Elisabeth Szilágyi
DOI 10.14232/belv.2023.3.8.

Győri Ferenc – Kocsis-Nagy Zsolt – Fekete György Rudolf – Berki Tamás
A hallgatói sport néhány fő jellegzetessége a Szegedi Tudományegyetemen
Some of the main characteristics of student sports at the University of Szeged
DOI 10.14232/belv.2023.3.9.

Dominek Dalma Lilla
Dominek-féle Tanulási Flow Kérdőív
The Dominek Learning Flow Questionnaire
DOI 10.14232/belv.2023.3.10.

Téka
Review

Bardóci-Biró Teofil
Az etnosz történelme
History of the Ethnos
DOI 10.14232/belv.2023.3.11.