A Belvedere Meridionale adatbázisokban

indexed in

DOAJ Directory of Open Access Journals 
ERIH-PLUS European Reference Index for the Humanities
ULRICH’S PERIODICAL DIRECTORY
SHERPA/ROMEO
MTA Magyar Tudományos Művek Tára

full text
Szegedi Tudományegyetem Contenta
Országos Széchényi Könyvtár EPA
MATARKA

Szerkesztőség
Szegedi Tudományegyetem
Belvedere Meridionale Szerkesztősége
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
E-mail: foszerkeszto@belvedere.hu
Telefon/fax: +36-62-546-252

Főszerkesztő:
Kiss Gábor Ferenc CV, Publikációk

Szerkesztőbizottság:
Szegfű László (elnök) CV, Publikációk
Jancsák Csaba CV, Publikációk
Kiss Gábor Ferenc CV, Publikációk
Marjanucz László CV, Publikációk
Nagy Tamás CV, Publikációk
Nótári Tamás CV, Publikációk
Pászka Imre CV, Publikációk
Rácz Lajos CV, Publikációk

Tanácsadó Testület:
Andaházi Szeghy Viktor CV, Publikációk
Bangó Jenő CV, Publikációk
Csaba László CV, Publikációk
Garda Dezső CV,Publikációk
Gebei Sándor CV, Publikációk
John Goodwin CV,  Publikációk
Koszta László CV, Publikációk
Kubinszky Mihály CV, Publikációk
Papp Sándor László CV, Publikációk
Szakály Sándor CV, Publikációk
Szelényi Iván CV,
Utasi Ágnes CV, Publikációk
Veres Valér CV, Publikációk

Szerkesztők:
Halmágyi Miklós CV, Publikációk
Kovács Attila CVPublikációk
Miklós Péter CV, Publikációk
Nagy Gábor Dániel CV, Publikációk
Plugor Réka CV, Publikációk
Szőts Zoltán Oszkár CV, Publikációk

Munkatársak:
Dávid Benjámin CV, Publikációk
Floutier Jeremy  CV 
Gatti Beáta CV, Publikációk
Gausz Ildikó CV, Publikációk
Kispál Richárd CV, Publikációk
Sánta Tamás CV, Publikációk
Szabó Sándor CV, Publikációk

 

 

A lap tanulmányokat, interjúkat, ismertetéseket és kritikákat közöl a történelem és a társadalomtudományok köréből. A közlésre benyújtott cikk még nem publikált és más folyóiratnál elbírálás alatt nem lévő, eredeti írásmű lehet. A benyújtott és a lap jellegének megfelelő írásokat két, a szerző számára ismeretlen szakmai lektor bírálja el. A két lektor véleményének figyelembevételével a szerkesztőség döntést hoz a megjelentetésről, melyet a szerzővel közöl.
A folyóirat megjelenik évente négy alkalommal: tavasszal, nyáron, ősszel és télen.

A lap szerzői, munkatársai, szerkesztői, a szerkesztőbizottság és a tanácsadó testület tagjai önkéntes munkaként látják el a feladataikat, melyért sem díjat, sem más anyagi ellenszolgáltatást nem kapnak.

A lapban való publikálás, a cikkek benyújtása és megjelentetése, a már megjelent cikkek archiválása és megőrzése teljes mértékben díjmentes. Ezért a lap nem kér és nem is fogad el semmiféle fizetséget.

A lap szövegei ingyenesen hozzáférhetőek, szabadon terjeszthetők.
Kérjük és elvárjuk a szerzőkre és szövegekre való pontos és korrekt hivatkozást.
A szerző felelőssége: az adatok valódiak és eredetiek legyenek, nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, kerülni kell hamis adatokat,  plágium esetén bűnt követ el.

Etikai elvek

A Szegedi Tudományegyetemen készülő Belvedere Meridionale szerkesztősége, szerkesztőbizottsága és tanácsadótestülete a magyarországi és a nemzetközi tudományos élet elismert tagjaiból áll, akik zsinórmértékként tartják maguk előtt a Magyar Tudományos Akadémia tudományos publikációkkal kapcsolatos elvárásait. A lap a Magyar Tudományos Akadémiai által elfogadott tudományos folyóirat, szerepel az ULRICHSWEB, a MATARKA, a Magyar Tudományos Akadémia MTMT adatbázisokban. A lap számai a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának CONTENTA című publikációs adatbázisában fulltext szövegként tároltak, doi számmal rendelkeznek. A szerzői és szomszédos jogok megsértése (például a plágium) Magyarországon mint az Európai Unió tagállamában bűncselekmény. A lap számainak szerkesztői a SZTAKI KOPI (https://kopi.sztaki.hu), Copyfinder (https://open.xerox.com/Services/CopyFinder), PlagiarismChecker (http://www.plagiarismchecker.com/) és a TinEye (http://www.tineye.com/) nevű keresőket részesítik előnyben, amikor plágiumkeresést folytatnak. A lap szerkesztői azonban nem bűnügyi nyomozók, ezért plágiumkeresésre éppen annyi lehetőségük van, mint bármely más tudományos lap munkatársainak szerte a világon.

A Belvedere Meridionale etikai elvként a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Kódexét követi.

(Creative Commons) Nevezd meg! – Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0)
A Belvedere-ben megjelent szövegekkel a következőket teheted:
Megoszthatod — másolhatod és terjesztheted a művet bármilyen módon vagy formában
Átdolgozhatod — származékos műveket hozhatsz létre, átalakíthatod és új művkbe építheted be bármilyen – akár üzleti – célra is.
Az alábbi feltételekkel:
- Nevezd meg! = A szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetned a műhöz kapcsolódó információkat: A szerző nevét, a Mű címét, a Lap nevét (Belvedere Meridionale), évfolyamát, lapszámát (1-4), a vonatkozó oldalszámo(ka)t.
Így add tovább! — Ha feldolgozod, átalakítod vagy gyűjteményes művet hozol létre a műből akkor a létrejött művet ugyanazon licencfeltételek mellett kell terjesztened mint az eredetit.
Creative Commons Licenc

Kiadja
Belvedere Meridionale Kft.
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
Felelős kiadó: Dr. Szegfű László
Kiadóvezető: Dr. Jancsák Csaba
Technikai szerkesztő: Nagy Tamás
Webdesign: Szabó Erik
E-mail: szerk@belvedere.meridionale.hu
Telefon/fax: +36-62-546-252
ISSN (print) 1419-0222
ISSN (online) 2064-5929