Ezerszínű ókor
Egyiptomtól a késő római Hispániáig

A tematikus lapszám szerkesztői: Székely Melinda – Priskin Gyula

Belvedere 2019. 1. szám

Székely Melinda: Előszó

Tanulmányok – Studies

Priskin Gyula: Az óravigília Peftjauneith koporsóján 
The hour vigil on Peftjauneith’s coffin
DOI 10.14232/belv.2019.1.1

Fröhlich Ida: Dávid változó arcai a deuteronomiumi történetírásban
The changing faces of David in the deuteronomic historiography
DOI 10.14232/belv.2019.1.2

Dávid Nóra: „Onnan egy másik helyre mentem…” – Geográfia 1 Henok 20–36-ban
“And from there I travelled to another place…” – Geography in 1 Enoch 20–36
DOI 10.14232/belv.2019.1.3

Ormos Bálint: „Micsoda gazdaság (villa) az, ha nincsenek városi díszítményei, sem falusi kelléktára?”
Róma és vidékének mentális koncepciója a közép-itáliai villák tekintetében a Kr. e. 1. és a Kr. u. 1. századokban
“What kind of villa (farm) is that if it has neither the furnishings of the city nor the appurtenances of the country?”
The mental concept of Rome and its countryside from the aspect of central Italian villas in the First Century BCE and the First Century CE
DOI 10.14232/belv.2019.1.4

Janzsó Miklós: „Vivere omnes beate volunt…” Seneca és a Tabula Cebetis párhuzamai
“To live happily is the desire of all men…” Parallels between Seneca and the Tablet of Cebes
DOI 10.14232/belv.2019.1.5

Illés Imre Áron: Troesmis város törvénye a Kr. u. 2. század végéről
The municipal charter of Troesmis from the end of the 2nd Century AD
DOI 10.14232/belv.2019.1.6

Agócs Nándor: Savariából jöttek
They came from Savaria
DOI 10.14232/belv.2019.1.7

Hermann Harrauer – Kovács István: Néhány megjegyzés a καρακάλλιον kapcsán
Some notes on καρακάλλιον
DOI 10.14232/belv.2019.1.8

Székely Melinda: Theodosius, a „látható isten” Pacatus vallásáról
Theodosius, the “visible God” On the religion of Pacatus
DOI 10.14232/belv.2019.1.9

Széll Gábor: Eretnekség és igazhitűség az 5. századi Gallaeciában
Heresy and orthodoxy in Gallaecia in the 5th Century
DOI 10.14232/belv.2019.1.10

Feró Ágnes: Zsolnay-titok másképp: egyiptománia a magyar iparművészetben
Zsolnay’s secret in a new light: Egyptomania in Hungarian applied arts
DOI 10.14232/belv.2019.1.11

Téka – Review

Gönczi Gergő: A római elit átalakulása 193–284 között
The transformation of the Roman elite between 193–284
DOI 10.14232/belv.2019.1.12

Kapi Péter: Magyarország története az ókorban. Kelták és rómaiak
An ancient history of Hungary. Celts and Romans
DOI 10.14232/belv.2019.1.13

Vajda Olga: Isis megújult szentélye – egy kiállítási katalógus ismertetése
The renewed shrine of Isis – review of an exhibition catalogue
DOI 10.14232/belv.2019.1.14