Számunk szerzői / Authors of the Current Issue

Előszó | Preface
0. Halmágyi Miklós: Előszó

Tanulmányok | Studies
1. Kovács Kitti: A Maeotis ingoványai. Történeti-földrajzi vizsgálat antik és középkori szerzők, valamint korai térképek alapján / The Maeotian Marshes. Historical and Geographical Study Based on Antique and Medieval Books and Early Maps. - DOI 10.14232/belv.2014.3.1
2. Szabó Pál: Hol is van Szkítia? – egy földrajzi fogalom történeti topográfiai változásairól / Where is in fact Scythia? Thoughts on the Historical – Topographical Change of a Geographical Concept - DOI 10.14232/belv.2014.3.2
3. Vajda Tamás: Adatok és észrevételek a Balaton 3–15. század közötti vízállásához / Data and Analysis of the Water Level of Lake Balaton Between the 3rd and 15th Centuries - DOI 10.14232/belv.2014.3.3
4. G. Tóth Péter: Egy Marsigli-térkép margójára. Észrevételek Csanád város topográfiájához. / Comments on a Marsigli Map. Observations about the Topography of Csanád City - DOI 10.14232/belv.2014.3.4
5. Rácz Lajos: A felkelés éghajlata: Sam White környezettörténeti elmélete az Oszmán birodalom hanyatlásáról / The Climate of Rebellion: Sam White’s Environmental Theory about the Decline of the Ottoman Empire - DOI 10.14232/belv.2014.3.5
6. Varga Viktória: Határperek, határjárás Cegléden és környékén 1748–1760. Zlinszky József periratai / Boundary Disputes and Setting the Boundaries in Cegléd and its Surroundings, 1748–1760 The Court Papers of József Zlinszky - DOI 10.14232/belv.2014.3.6
7. Bede Ádám: Halmokhoz fűződő történeti és hiedelemmondák a Közép-Tiszántúlon / Historical Legends and Superstitions about the Mounds of the Middle-Transtisza Region - DOI 10.14232/belv.2014.3.7
8. Kósa Maja: A magyar lóversenyek világa az Osztrák–Magyar Monarchiában / Horse Races in the Austro-Hungarian Empire - DOI 10.1432/belv.2014.3.8

Közlemények | Publications
9. Mórocz Gábor: Ricoeur és a braudeli „hosszú idő” problémája / Ricoeur and the Questions of the Braudelian Longue Durée - DOI 10.1432/belv.2014.3.9
10. Felföldi Szabolcs: A mikrotörténelmi módszer és a Selyemút kutatása / Microhistory and Silk Road Studies DOI 10.14232/belv.2014.3.10
11. Teiszler Éva: Anjou-kori oklevéltár – harminc év, harminc kötet. Az Anjou-kori oklevéltár története. / Anjou-kori Oklevéltár: 30 Years, 30 Volumes. The History of the Series - DOI 10.14232/belv.2014.3.11

Téka | Reviews
12. Város és folyója / Town and its river - VADAS ANDRÁS: Körmend és a vizek. Ismerteti: Vajda Tamás.  - DOI 10.14232/belv.2014.3.12
13. Tér és hatalom. / Space and power - SZILÁGYI István: Geopolitika. Pécs, 2013, Publikon Kiadó. Ismerteti: Kovács Dániel - DOI 10.14232/belv.2014.3.13