Belvedere Meridionale 2023. XXXV. évf. 04.

Belvedere Meridionale 2023. 4. szám

Társadalom- és kultúrtörténeti tanulmányok
Studies in society and culture history.
A tematikus blokk szerkesztője Dávid Benjámin és Fejes János

Ormos Bálint
A római villa koncepciója ifjabb Plinius és Lucius Columella írásaiban
The Concept of the Roman Villa according the Writings of Pliny the Younger and Lucius Columella
DOI 10.14232/belv.2023.4.1.

Fóti Miklós
Székesfehérvár 16. századi szandzsákbégjei. Adalék a hódoltsági archontológiai kutatásokhoz
The sancakbeyis of Székesfehérvár in the sixteenth century. Additions to the archontology of Ottoman Hungary
DOI 10.14232/belv.2023.4.2.

Vágfalvi, Zoltán Csaba
A Failed “Spin-Off”: The Hungarian Catholic Leage of Nations of America.
DOI 10.14232/belv.2023.4.3.

Gazdik Dániel
Az Oszmán Birodalom alkotmányos kormányainak társadalmi legitimációs problémái az erzurumi vilájetben az orosz konzulátusi források tükrében 1908–1914 között
The problems of social legitimacy of the constitutional governments of the Ottoman Empire in the Erzurum vilayet in
the light of Russian consular sources between 1908–1914
DOI 10.14232/belv.2023.4.4.

Tanulmányok
Studies

Olasz Lajos
A Nemzeti Hadseregtől a Magyar Királyi Honvédségig
Trianon árnyékában, 1920–1923
From the Hungarian National Army to the Royal Hungarian Army
In the Shadow of Trianon, 1920–1923
DOI 10.14232/belv.2023.4.5.

Bodó Barna – Incze Erika
Vegyes házasság – kétnyelvűség – asszimiláció
Mixed Marriage – Bilingualism – Assimilation
DOI 10.14232/belv.2023.4.6.

Farkas Zoltán
A társadalmi élet alszférái: A mindennapi társadalmi élet és a politikai élet szférája
The sub-spheres of social life: The spheres of everyday social life and political life
DOI 10.14232/belv.2023.4.7.

Szilárdi Réka – Paizs Melinda Adrienn – Feleky Gábor Attila
Közgazdaságtani modellek a valláskutatásban – Kereslet és kínálat a valláspiacon
Economic models in religious research – Supply and demand in the religious market
DOI 10.14232/belv.2023.4.8.

Téka
Review

Burány Judit Rita
„mindannyian harcos katonák lettünk.” Recenzió.
„we all became warrior soldiers.” Review
Szombathelyi Ferenc (1943): A korszerű harcászat és kiképzés. Magyar Katonai Szemle 13. évf. 6. sz. 433–436.
DOI 10.14232/belv.2023.4.9.

Nógrádi-Kerekes, Margit
A magnificient journey around a building type. Review
Brunner, Attila (2023): Town Halls in Hungary. Budapest, Holnap Kiadó
DOI 10.14232/belv.2023.4.10.

Szász Péter
A törökverő hős változékony alakja a történelemben. Recenzió
The changing face of the Turk-beater hero in History. Review
DOI 10.14232/belv.2023.4.11.