Belvedere Meridionale 2017. XXIX. évf. 03.

Az egységtől a felbomlásig – Az Osztrák-Magyar Monarchia és az első világháború

A lapszám szerkesztője Szőts Zoltán Oszkár

Belvedere 2017. 3. szám 

Tanulmányok / Studies

Olasz Lajos: A császári és királyi légjáró csapatok az I. világháborúban
Imperial and Royal Aviation Troops in World War I
DOI 10.14232/belv.2017.3.1

Stencinger Norbert: Gáztámadás a Doberdó-fennsík védelmében – 1916. június 29.
Gas attack in the defence of Doberdo Plateau – 1916. június 29.
DOI 10.14232/belv.2017.3.2

Nagy Szabolcs: Az 1916-os erdélyi betörés egyes hatásai a háromszéki nemzetiségi együttélésre
Some impacts of the Romanian invasion of Transylvania in 1916 to the ethnic coexistence in Háromszék.
DOI 10.14232/belv.2017.3.3

Gyarmati Enikő: „A polgárháború veszélyének elhárítása Ausztria Magyarországon”
Báró Szilassy Gyula gondolatai a duális Monarchia átalakításáról és a nemzetiségi ellentétek feloldásáról 1917 1918 fordulóján
„How to Stave Off a Civil War in Austria Hungary?”
Baron Julius von Szilassy on the Reconstruction of the Dual Monarchy and Reconciling the National Conflicts in 1917 1918
DOI 10.14232/belv.2017.3.4

Szeghő Patrik: Fiumétől Korfuig: A horvát jugoszlávizmus lehetőségei és útvesztői a dualizmus korának végén (1903–1918)
From Rijeka to Corfu: The Evolution and Opportunities of Croatian Yugoslavism at the end of the Dualist Period (1903–1918)
DOI 10.14232/belv.2017.3.5

Szőts Zoltán Oszkár: Az első világháború és a magyar-horvát unió felbomlása Bajza József publicisztikájában
The First World War and the dissolution of the Croatian-Hungarian Union
DOI 10.14232/belv.2017.3.6

Albert B. Gábor: A Deák kultusztól a romantikus „Ferenc Jóska-kép”kialakulásáig
(avagy az Osztrák-Magyar Monarchia reprezentációja a Horthy-korszak történelemtankönyveiben)
From the Cult of Ferenc Deák to the romantic image of Franz Joseph
DOI 10.14232/belv.2017.3.7

Katona Csaba: Mit adtak nekünk a magániratok? Naplók, emlékiratok az első világháború kutatásában
What are the personal papers give us? Diaries, memoirs in the research of the First World War
DOI 10.14232/belv.2017.3.8

Közlemények / Publications

Bőgre Zsuzsanna: Megtérés és identitásváltozás
Conversion and Changing Identity
DOI 10.14232/belv.2017.3.9