Belvedere Meridionale 2017. XXIX. évf. 01.

1956 Szegeden és a nagyvilágban

Belvedere 2017. 1. szám 

Tanulmányok / Studies

Szakolczai Attila: Közvetlen és képviseleti demokrácia 1956-ban
The direct and parliamentary Democracy in 1956
DOI 10.14232/belv.2017.1.1

Osváth Zsolt: 1956 a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán egy eddig ismeretlen forrásanyag tükrében
1956 as yet unknown documments in the College of Horti- and Viticulutre
DOI 10.14232/belv.2017.1.2

Vajda Tamás: A DISZ működése a felsőoktatási intézményekben
Activity of Association Working Youth’s in the Hungarian universities
DOI 10.14232/belv.2017.1.3

Pál Zoltán: Az 1956-ot követő megtorlás a mezőgazdasági akadémiákon
Retorsions in the agricultural academies after 1956
DOI 10.14232/belv.2017.1.4

Jancsák Csaba: Voices of the Revolution. The History of Scroll No. MR D565
DOI 10.14232/belv.2017.1.5

Miklós Péter: A szegedi egyetemtől az emigrációig. Putnik Tivadar.
From the University of Szeged to the emigration. Tivadar Putnik.
DOI 10.14232/belv.2017.1.6

Bencsik Péter: Csehszlovákia és Magyarország 1956-ban, illetve a CSKP reakciói a magyar forradalomra
Czechoslovakia and Hungary in 1956. Reactions of the CPCz to the Hungarian Revolution
DOI 10.14232/belv.2017.1.7

Ferwagner Péter Ákos PhD: Szuez és Budapest: válságjelenségek a birodalmakban
Suez and Budapest: Symptomes of Crisis in Empires
DOI 10.14232/belv.2017.1.8

Zalai Anita: Franco és az 1956-os magyar forradalom
Franco and the Hungarian Revolution in 1956.
DOI 10.14232/belv.2017.1.9

Szénási Éva: Magyar 56 – francia szemmel
The Hungarian Revolution of 1956 through French Eyes
DOI 10.14232/belv.2017.1.10

Szemtanú / Eyewitness

Lejtenyi, Catherine: The Private and the Political: Moments in the Endless Struggle for Freedom
DOI 10.14232/belv.2017.1.11

Haág Zalán István: „Magam előtt látom a rémült arcokat…”
1956. október 26., Szeged – A Takaréktár utcai sortűz egy egykori gimnazista szemével
„I see the scared faces before me”
26 October 1956, Szeged – The Salvo in the Takaréktár Street in the Eyes of a Student
DOI 10.14232/belv.2017.1.12

Téka / Review

Zeman Ferenc: A forradalom mindennapjai Csongrád megyében.
The Everydays of Revolution in County of Csongrád
10.14232/belv.2017.1.13

Erdős István: „…nem volt internetre szükség, hogy megértsük egymást”
„… we didn’t have to use internet to understand each other”
10.14232/belv.2017.1.14