Belvedere Meridionale 2016. XXVIII. évf. 04.

„„ugy ropogtak a puskák meg az ágyúk mint mikor a kukoricát pattogtatják.”
Írások az első világháborúról.

2016. 4. szám

Ferwagner Péter Ákos : Arábiai Lawrence és az arab felkelés.
Lawrence of Arabia and the Arab Revolt
DOI 10.14232/belv.2016.4.1

Fröhlich Dávid: A lovasság mint fegyvernem az első világháborúban. A magyar honvéd lovasság alkalmazási elvei a szabályzatok tükrében.
The Hungarian ’Honvéd’ Cavalry in the World War 1 in the Mirror of the Field Manuals.
DOI 10.14232/belv.2016.4.2

Bartók Ádám László: A tengeri háború elméleti kérdései és az I. világháború
The Theoretical Issues of Naval Warfare and World War I.
DOI 10.14232/belv.2016.4.3

Gorcsa Oszkár: Szerbia megtörése, avagy kísérlet a balkáni front felszámolására
Breaking of Serbia, or an attempt to eliminate the Balkan Front
DOI 10.14232/belv.2016.4.4

Mendel Eleonóra: A korszerű család transzformációs trendjei a modern társadalomban
Transformation of Contemporary Family in Modern Society
DOI 10.14232/belv.2016.4.5

Juhász Péter: Nomád szállásváltások – Besenyők és magyarok
Nomadic migrations – Petchenegs and Hungarians
DOI 10.14232/belv.2016.4.6

Közlemények

Dávid Benjámin: Endrőd hősi halottai az első világháborúban
Heroes of Endrőd in the World War I.
DOI 10.14232/belv.2016.4.7

Fenyő Noémi: Jelképek és szimbólumok a rózsák háborújában
Symbols and Emblems int he War of Roses
DOI 10.14232/belv.2016.4.8

Szemtanú

Szabó Sándor: Hegedűs Antal harctéri naplója (1915)
Front-diary of Antal Hegedűs in 1915
DOI 10.14232/belv.20164.9

Téka

Gábrity Molnár Irén: Eredményesség mérése a felsőoktatásban
Measuring of Efficiency in the Higher Education
PUSZTAI GABRIELLA – KOVÁCS KLÁRA (szerk): Ki eredményes a felsőoktatásban?
PUSZTAI GABRIELLA – BOCSI VERONIKA – CEGLÉDI TÍMEA (szerk.): A felsőoktatás (hozzáadott) értéke: Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához.
DOI 10.14232/belv.2016.4.10

Balajti Krisztina: Eredményesség kihívások között.
Efficiency among the Challenges
BACSKAI KATINKA: Iskolák a társadalom peremén.
DOI 10.14232/belv.2016.4.11

Cserti Csapó Tibor: A humán erőforrások jelene és jövője.
Human resources now and in the future.
POLÓNYI ISTVÁN: Emberi erőforrásaink 21. százada
DOI 10.14232/belv.2016.4.12