Világháborútól világháborúig.
A két világégés történetéből.

A tematikus lapszám szerkesztője: Kiss Gábor Ferenc
Editors of the Current Issue: Kiss Gábor Ferenc

Tanulmányok | Studies
1. Bencsik Péter: Az első világháború okairól.
The Causes of the Great War
DOI 10.14232/belv.2015.4.1

2. Olasz Lajos: A hátország légvédelemének kiépítése az I. világháború időszakában
Construction of the Air Defence of Hinterland During the World War I
DOI 10.14232/belv.2015.4.2

3. Kispál Richárd: A magyarországi szerbek és a magyar állam kisebbségpolitikája az I. világháborúban
Serbs in Hungary and the Minority Policy of the Hungarian State in World War I
DOI 10.14232/belv.2015.4.3

4. Fröhlich Dávid: A lovasság és a páncélos erők viszonya a két világháború közti magyar katonai gondolkodásban
The Relation of the Cavalry and Armoured Troops in the Hungarian Military Thinking between the Two World Wars
DOI 10.14232/belv.2015.4.4

5. Kőrös Ákos: Kiszombor történeti demográfiája 1830–1839 az anyakönyvi vizsgálatok alapján
Historical Demography of Kiszombor Based on the Examination of Registers from 1830–1839
DOI 10.14232/belv.2015.4.5

Közlemények | Publications

6. Nagy Tamás: Egy tragikus és egy ünnepélyes vasúti utazás 1916 telén
A tragical and ceremonial travel in 1916
DOI 10.14232/belv.2015.4.6

7. Laki Ildikó: Városi szerepek – avagy napjaink foglalkoztatottsági kérdése Százhalombattán
Urban Roles – Employment Opportunities in Contemporary Százhalombatta
DOI 10.14232/belv.2015.4.7

8. Lakos Katalin: Mikor élt a Buddha? Kérdések és lehetséges válaszok
When Did Buddha Live? Questions and Possible Answers
DOI 10.14232/belv.2015.4.8

Szemtanú | Eyewitness
9. Oláh András Pál: Az OVERLORD hadművelet, azaz az 1944. évi nyugat-európai partraszállás számára nyújtandó légi támogatás a Földközi-tengeri térségből (forrásközlés)
Operation OVERLORD – The Possibilities of Air Support by Mediterranean Allied Air Force (source publication)
DOI 10.14232/belv.2015.4.9

10. Jancsák Csaba: „Próféták”: Próféták”. Hallgatói demokráciakísérlet a hatvanas években, Szegeden
«Prophets» – Students’ Political Attempt to Make Democracy in the Early 1960s in Szeged, Hungary
DOI 10.14232/belv.2015.4.10

Kutatás közben | Working Papers

11. Szabó Sándor: Világháborús narratívák Kunszentmártonból
Wold War Narratives from Kunszentmárton
DOI 10.14232/belv.2015.4.11

12. Horváth Csaba: „Földi” felderítés az európai hadszíntéren a második világháborúban
Ground reconnaisance at the European Theater in the World War Two.
DOI 10.14232/belv.2015.4.12

Téka | Review

13. Lakatos Artúr Lóránd: A „magyar narancs”
The „Hungarian Orange”
BORVENDÉG ZSUZSANNA – PALASIK MÁRIA: Vadhajtások. A sztálini természetátalakítási tervek átültetése Magyarországon, 1948–1956.
DOI 10.14232/belv.2015.4.13
Háztáji

14. Egy könyv apropóján… Beszélgetés Tomka Béla professzorral. (Beszélgetőtárs: Rácz Lajos)
Apropos of a book… Interview with professor Béla Tomka
DOI 10.14232/belv.2015.4.14

15. Lénárt András: Átmenetek. Diktatúrából a demokráciába. – Konferenciabeszámoló
Transitions. From Dictatorship to Democracy.
DOI 10.14232/belv.2015.4.15