Szabó Sándor Publikációk

„Katonák voltunk”– Kunszentmártoniak a 2. világháborúban. Országos Könyvtári Napok, 2015. 10. 07. Előadás. Kunszentmárton.
Világháborús narratívák Kunszentmártonból. Belvedere Meridionale 2015. 4. sz. 140–146.
Hegedűs Antal harctéri naplója (1915.). “A háború az erőszak ténye…” A Nagy Háború emlékezete 2. Szakmai konferencia, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, 2016. 04.14.

Keleti front, egy napló tükrében. Hegedűs Antal harcztéri naplója (1915.) Megjelenés alatt. Belvedere Meridionale.