Sándor Szabó Publications

Katonák voltunk”– Kunszentmártoniak a 2. világháborúban. (“We Were Soldiers”– Soldiers from Kunszentmárton during the World War 2.) Országos Könyvtári Napok, 2015. 10. 07. Előadás. Kunszentmárton.
Világháborús narratívák Kunszentmártonból. (World War Narratives From Kunszentmárton.) Belvedere Meridionale 2015. 4. sz. 140–146.
Hegedűs Antal harctéri naplója (1915.). (A Battlefield Diary by Antal Hegedűs (1915.) )”A háború az erőszak ténye…” A Nagy Háború emlékezete 2. Szakmai konferencia, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, 2016. 04.14.
Keleti front, egy napló tükrében. Hegedűs Antal harcztéri naplója (1915.). (Eastern Front in the Mirror of a Diary. Battlefield Diary by Antal Hegedűs (1915.)) Belvedere Meridionale. (in press)