Belvedere Meridionale 2023. XXXV. évf. 02.

Belvedere Meridionale 2023. 2. szám

Történelemdidaktikai tanulmányok
A tematikus blokk szerkesztője Tóth Judit

Engel Enikő – Fekete Áron
Digitális világégés – Az NKP okostankönyv második világháborúval kapcsolatos vizuális elemeinek vizsgálata
Digital World War – Examination of the visual elements related to the World War 2 chapters of the NKP smart textbook
DOI 10.14232/belv.2023.2.1

Rédli Mátyás
Az állampolgárságra és demokráciára nevelés helyzete a pécsi történelem tanár szakos hallgatók körében
The state of citizenship and democracy education among the history teaching students in Pécs
DOI 10.14232/belv.2023.2.2

Dergez Ildikó
A példaképek helye és szerepe a Horthy–korszak oktatási rendeleteiben (1920–1938)
Role models in the educational decrees of the Horthy era in Hungary (1920–1938)
DOI 10.14232/belv.2023.2.3

Bese László
Az egyházak megjelenítése a csehszlovákiai magyar általános iskolai történelemtankönyvekben (1948–1989)
The representation of churches in Hungarian primary school history textbooks in Czechoslovakia (1948–1989)
DOI 10.14232/belv.2023.2.4

Tóth Judit
A középszintű történelem írásbeli érettségi feladatainak tartalmi mintázatai
Content Patterns of the Written Intermediate History School Leaving Exam Tasks
DOI 10.14232/belv.2023.2.5

Chapters from Military history
Editors: Lengyel Ádám, Kázmér László

Varga Imre
Hand-to-hand Combat in World War I as the Royal Hungarian Defence Forces’ Soldiers saw it.
DOI 10.14232/belv.2023.2.6

Takács Bálint
Hungarian Prisoners of War in Albania under Italian control during WWI.
DOI 10.14232/belv.2023.2.7

Bene Krisztián
The Hungarian Members of the French Foreign Legion in the Battle of France in 1940
DOI 10.14232/belv.2023.2.8

Kázmér László
The Hungarian 2nd Army in the Hungarian World Newsreel (1942–1943)
DOI 10.14232/belv.2023.2.9

Tarnai Eszter
The hunger of the Russian Bear – Soviet occupiers in the capital and in the countryside of Hungary, 1945–1947
DOI 10.14232/belv.2023.2.10

Mezei Csaba Bence
Trial by Fire – Intelligence Operations during the Vietnam War, 1955–75
DOI 10.14232/belv.2023.2.11

Lengyel Ádám
Auftragstkatik in the United States’ AirLand Battle Doctrine
DOI 10.14232/belv.2023.2.12

Tanulmányok
Illyés Szabolcs József
A genocídium-fogalom lehatárolásának vizsgálata a XXI. századi fegyveres konfliktusok eszkalációja kapcsán
DOI 10.14232/belv.2023.2.13

Téka
Forrai R. Katalin
Osztály az osztályharcban. Egy pannonhalmi osztályközösség életútja 1956-tól 2021-ig
School class in the class struggle. Walk of life of an class in Pannonhalma from 1956 to 2021
DOI 10.14232/belv.2023.2.14

Tóth Dalma
Új magyar szociográfiák
New Sociographies
DOI 10.14232/belv.2023.2.15