Belvedere Meridionale 2021. XXXIII. évf. 01.

Belvedere Meridionale 2021. 1. szám

Egyházmegyék – királyság – Szent Korona

Galambosi Péter: A Csanád-monda
The Legend of Csanad
DOI 10.14232/belv.2021.1.1

Thoroczkay Gábor: Megjegyzések az egri és bihari (váradi) püspökségek esetleges korai kapcsolatáról
Comments on the possible early connection between the bishoprics of Eger and Biharea (Oradea)
DOI 10.14232/belv.2021.1.2

Hunyadi Sándor: Az erdélyi püspökség és székeskáptalan Kán László vajdasága alatt
Chapter and of the Diocese of Transylvania under Ladisla Kán, Voivode of Transylvania
DOI 10.14232/belv.2021.1.3

Obradovic Nenad: Zsigmond király és Lazarević István despota. A hűbéri viszony keletkezésének idejéről.
King Sigismund and despot Stefan Lazarević. About the time when the vassality began
DOI 10.14232/belv.2021.1.4

Kis Iván: Kottanner Jánosné memoárja – retorikai eszközök, a mű lehetséges céljai, és Kottannerné jutalma
Memoires of Helene Kottanner – rhetorical methods, goals of the work and reward of Helene Kottanner
DOI 10.14232/belv.2021.1.5

Tanulmányok

Apjok Vivien: Fürdővárosi vágyak – Maros-part, termálfürdő és idegenforgalom Makón
Wishes of a spa town – coast of Maros, thermal bath and tourism in Makó
DOI 10.14232/belv.2021.1.6

Rákóczy Zsuzsanna: Gazdasági- és egyéb szervezetek konfliktusainak és rendezési lehetőségeinek összevetése
Comparsion of conflicts and settlement possibilities of economic and other organizations
DOI 10.14232/belv.2021.1.7

Sánta Tamás: Vizsgálatok a kriminalizálódott magyar NEET fiatalok körében
Investigations among Criminalized Hungarian NEET Youth
DOI 10.14232/belv.2021.1.8

Bognár Bulcsu: A minőség forradalmának lehetőségei a magyar társadalomfejlődésben. Németh László koncepciójának társadalomelméleti elemzése
The possibilities of the quality revolution in the development of Hungarian society. An analysis of László Németh’s concept from a social theory point of view
DOI 10.14232/belv.2021.1.9

Farkas Zoltán: A kapitalista társadalom struktúrája – intézményes szociológiai felfogásban
The structure of capitalist society – in institutional sociological conceptio
DOI 10.14232/belv.2021.1.10

Téka

A. Gergely András: Mesketevalóság. 
Reality of tales
DOI 10.14232/belv.2021.1.11