A Belvedere Meridionale Alapítvány tevékenysége

A lap megjelenésének segítésére 1995-ben jött létre a Belvedere Meridionale Alapítvány, mely 1998-tól bekerült a közhasznú szervezetek nyilvántartásába.
Az alapítvány elnöke Szegfű László, alelnöke Kiss Gábor Ferenc, titkára Jancsák Csaba.
Az Alapítványt 1995-ben két szegedi történész Zakar Péter és Bezdán Sándor alapította. Mély fájdalmunk, hogy az alapítvány egyik alapítója Bezdán Sándor tanár úr 2006 nyara óta már nem lehet közöttünk.

Az alapítvány a lap megjelentetésének támogatásán, valamint történelem- és társadalomtudományi kötetek kiadásának támogatásán túl egyéb közhasznú tevékenységeket is folytat:
1) könyveket ad ki
2) internetes tartalomszolgáltató tevékenységet folytat
3) oktatási és oktatásfejlesztő tevékenységet folytat
4) nemzetközi együttműködéseket szervez
5) ifjúsági és szakmai közösségépítő tevékenységet folytat

1. Könyvkiadás
A könyvkiadási tevékenyéget nyomonkövetheti itt: http://www.belvedere.meridionale.hu/kotetek/

2. A Belvedere és az Internet világa
A www.belvedere.meridionale.hu című honlapunkon (technikai szerkesztő Szabó Erik) jól nyomon követhető tevékenységünk. Erről a digitális felületről a megjelent lapszámaink pdf vagy rtf formátumban ingyenesen letölthetők.
A Belvedere szerkesztősége 2006-ban indította útjára az 1956. október 16-án alakult Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége történetét – levéltári források, illetve a személyes narratívák módszertana alapján – feldolgozó honlapot. Kutatási eredményeinket a www.mefesz.hu oldalon jelentetjük meg.
2007 szeptembere óta futó kutatási projektünk a felsőoktatási hallgatói önkormányzatiság történetének feldolgozása. A gyűjtött forrásanyagainkat és a feldolgozás eredményeit a www.hallgatoimozgalom.hu  honlapon publikáljuk.

3. Oktatás-fejlesztés
A Belvedere vezetése részt vesz a Szegedi Tudományegyetem történész, történelemtanár és társadalomtudományi szakemberképzéseiben.
A Belvedere közösségében született meg a Szegedi Tudományegyetemen indított „Történész-menedzser” betétlapos képzés, a „Közösségi és civil szervező” felsőfokú szakképzés, a „Kiadói szerkesztő” szakirányú továbbképzés, és a „Személyes narratívák – Oral history a történelemtanításban” című tanártovábbképzés.
A Belvedere az SZTE-n folyó „ifjúságsegítő” felsőfokú szakképzést azzal támogatja, hogy a www.ifjusagsegito.hu  honlapon a hallgatók számára ingyenesen elérhetővé teszi ifjúságügyi köteteinek tartalmát.

4. Határok nélkül
„Szép kilátást nyújtó helyként” (Belvedere) természetes az országhatárokon átívelő kapcsolatok kialakításának igénye és küldetése, határon túli kapcsolatainkat ezért tudatosan szerveztük, építettük, különösen Délvidék, Arad és Kolozsvár irányába, ugyanakkor három éven keresztül szerveztünk és tartottunk magyar nyelvi és kulturális tábort kárpátaljai gyermekeknek Kőrösmezőn. Délvidéken a szabadkai Nyitott Távlatok egyesület, Aradon az Alma Mater Alapítvány, Kolozsváron a Max Weber Alapítvány a partnerünk. Ezt jelzik a Szövétnek folyóirat közös tematikus lapszáma (2008), illetve a BBTE magyar szociológusaival együttműködésben megjelentetett kötetek, továbbá közös konferenciák (2006, 2007, 2008), tanulmányutak, valamint diák tanulmányi versenyek (délvidéki vetélkedő 1956-ról), illetve a könyvadományaink. Ezzel együtt nagy tisztelettel jelentettünk meg határon túli szerzőktől való írásokat, illetve dolgoztunk fel határon túli témákat.
Az együttműködés további elmélyítését jelentette eurorégiós történelemtanár együttműködési hálózat kialakítása Arad–Szabadka–Szeged között. Ennek formába öntése történt meg 2007-ben az Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurórégióban konferencián. A résztvevő egyesületek: Alma Mater Alapítvány (Arad), Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület (Pécska), Ürményházi Ifjúsági Klub, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Belvedere Meridionale Alapítvány. Az elvégzett munkát az konferencia nevével azonos című kötet dokumentálja.

5. Közösségszervezés
A lap munkatársai számára 2000-től rendszeresen szervezünk nyári Belvedere táborokat, ahol a történettudomány s a rokon területek legújabb eredményei vagy fontosabb problémái kerülnek megvitatásra. A történész-kutatók mellett más szakterületek képviselői is színesítették a táborok programját. Történelem és interdiszciplinaritás (1999, Pálmonostora. Előadók Kruppa Tamás, Rácz Lajos, Szegfű László, Zakar Péter); „A Magyarság 1100 éve a Kárpát-medencében” (2001, Mártély. Előadók Marjanucz László, Papp Sándor, Szegfű László); Politikai manipuláció a történelemben (2002, Szeged-Sziksóstó. Előadók: Dulka Andror, Pelyach István, Szegfű László, Zakar Péter); Bocskai István Emléktábor (2004, Szeged-Sziksóstó. Előadók Bíró Csaba, Kruppa Tamás, Nagy Tamás, Süttő Szilárd, Szegfű László,); „Délvidéki magyar évszázadok” (2005, Magyarkanizsa. Előadók: Döbör András, Forró Lajos, Hegedűs Attila, Kiss Gábor Ferenc, Matuska Márton, Nagy Tamás, Zakar Péter,); Rendszerváltozás a 80-as évek végén Magyarországon (2006, Lakitelek. Előadók: Bakos István, Bíró Csaba, Bíró Zoltán, Jancsák Csaba, Lezsák Sándor, Madácsy Tamás, Mészáros Tamás, Mészáros Ferenc, Kiss Gábor Ferenc, Olajos István, Zakar Péter), Magyarság, kultúra és civil identitás (2007, Arad. Előadók: Bálint Zoltán, Jancsák Csaba, Kiss Gábor Ferenc, Pálfi Sándor, Ujj János); Kárpát-medencei Fiatal Magyar Történészek Tábora (2013, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, előadók: Bonhardt Attila, Kiss Gábor Ferenc, Müller Rolf, Papp Sándor, Szabó Pál Csaba)
1999 tavaszától kerül megrendezésre a Belvedere Kupa kispályás labdarúgó bajnokság történelem és társadalomtudományok szakos hallgatók számára. A nagy népszerűségnek örvendő versenyt rendszeresen 6-8 hallgatói, illetve hallgatói-oktatói vegyes csapat részvételével bonyolítottuk le. A kupákon a szerkesztőség rettenthetetlen All Star csapata az eddigi statisztika szerint a középmezőnyben szerepelt, ez szórásban a dicsőséges 1. és az 5. hely közötti teljesítményt jelent. (A csapat tagjai napjainkig: Ádám Péter, Baricz Árpád, Bíró Csaba, Darvai Tibor, Domokos Tamás, Döbör András, Félegyházi Török László, Forró Lajos, Gárdián Zoltán, Jancsák Csaba, Juhász Pintér Pál, Kákonyi Gellért, Kiss Gábor Ferenc, Komáromi Csaba, Koteczki István, Kovács Attila, Kovács József, Márton Imre, Ménesi György, Mészáros Csaba, Nagy Ferenc, Nagy Tamás, Nagy Tomaj, Petheő Attila, Papp Norbert, Rácz Lajos, Szuperák Attila, Vincze József, Zakar Péter).