Bevezetés ¦ Preface
0. Molnár Gábor: Beköszöntő

Tanulmányok ¦ Studies
1. Révész Éva: „Turkia” keleti keresztény főpapjai az első ezredforduló magyar történelmében DOI 10.14232/belv.2014.1.1
2. Földvári Sándor: A kora újkori szerb ortodoxia és a nyugat-ukrán kultúrközpontok kapcsolatai a liturgikuskönyv-kereskedelem tükrében DOI 10.14232/belv.2014.1.2
3. Szöllősi János: Bizánc és a Balkán: integrációs tényezők, stratégiák, struktúrák DOI 10.14232/belv.2014.1.3

Közlemények ¦ Publications
4. Molnár Gábor: Az ortodox világ határai. Az ortodox földrajzi kulturális terület egy lehetséges körülhatárolása DOI 10.14232/belv.2014.1.4
5. Lengyel, László: Az ortodox kolostor mint önfenntartó ökológiai rendszer. Élet Besszarábia szerzetesi közösségeiben DOI 10.14232/belv.2014.1.5
6. Tarján M. Tamás: Raszputyin – egy kórtünet DOI 10.14232/belv.2014.1.6
7. Balogh Ádám: A görög–albán kapcsolatok története a 20. században DOI 10.14232/belv.2014.1.7

Téka ¦ Reviews
8. Styecz Nikolett: Kereszténységről röviden DOI 10.14232/belv.2014.1.8
9. Baracs Róbert István: Görögország az újkorban DOI 10.14232/belv.2014.1.9
10. Ivanova Bianka: Dohány: történelem és sorsok DOI 10.14232/belv.2014.1.10

Műhely ¦ Working Papers
11. Lengyel László: Sziklakolostorok a Dnyeszter mentén DOI 10.14232/belv.2014.1.11
12. Földvári Sándor: Egy tanúságtevő hitvalló, szolgáló, tudományos és papi pálya lezárult: Petrasevics Nikefor József eperjesi görög katolikus kanonok és tudományos kutató (1915–2013) DOI 10.14232/belv.2014.1.12