Kispál Richárd – Publikációs lista

Tanulmányok

2015

Kisebbségi sorsok a Kárpát-medencében. A történelmi Magyarország délvidéki és felvidéki területein élő németségének kálváriája a XX. században. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2015.

2014

Hová tűntek a vajdasági németek? A történelmi Magyarország délvidéki területein élő németségnek kálváriája a XX. században. XIII. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, 2014.

Tanulmány az 1914 és 1918 közötti időszak szerb-magyar viszonyáról, különös tekintettel a magyar politikában, a sajtóban és a közvéleményben élő kisebbségi szerb képről. A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület és a SZTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék kutatópályázata, 2014-2015.

2013

A szlovákiai németek sorsa a II. világháborúban és az utána történő nemzetközi rendezésekben. Közösségi Értékek Műhelye. Forrás: http://egyenlites.blog.hu/2014/05/19/kispal_richard_a_szlovakiai_nemetek_sorsa_a_ii_vilaghaboruban_es_az_utana_kovetkezo_nemzetkozi_rende

Hová tűntek a németjeink? A magyarországi német kisebbség története és kálváriája a XX. században. XII. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, 2013.

Esterházy János értékelése a rendszerváltástól napjainkig politikai, jogi és ideológiai aspektusokban. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2013.

Tudományos publicisztika (cikkek a Barankovics István Alapítvány szerzőjeként, forrás: www.barankovics.hu)

 

2015

Történelmi március tizenötödikék. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/tortenelmi-marcius-tizenotodikek

A 100 éve lezajlott örmény genocídium olvasata napjainkban. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/a-100-eve-lezajlott-ormeny-genocidium-olvasatai-napjainkban

100 éve kezdődött a törökországi örmények tragédiája. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/100-eve-kezdodott-a-torokorszagi-ormenyek-tragediaja

Korunk konfliktusai és a kisebbségek. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/korunk-konfliktusai-es-a-kisebbsegek

Tévutazás. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/tevutazas

Megszabadult ország, megszállt jövő. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/megszabadult-orszag-megszallt-jovo

2014

1 év – 4 ország – 10 választás. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/1ev-4-orszag-10-valasztas

Az utolsó dominó: Románia. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/az-utolso-domino-romania

Keresztényüldözések napjainkban. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/keresztenyuldozesek-napjainkban

Út az egységes Németország felé. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/ut-az-egyseges-nemetorszag-fele

A magyarországi zsidóság létszámával kapcsolatos számítások. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/szamoljuk-ujra-a-magyarorszagi-zsidosag-letszamaval-kapcsolatos-szamitasok

A skót függetlenségi népszavazás hatása az európai kisebbségekre. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/a-skot-fuggetlensegi-nepszavazas-hatasa-az-europai-kisebbsegekre

1995. július – A szrebrenicai népirtás. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/1995-julius-a-szrebrenicai-nepirtas

165 éves a magyar kisebbségpolitika. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/165-eves-a-magyar-kisebbsegpolitika

1914 nyara – A casus bellitől a háború kirobbanásáig. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/1914-nyara-a-casus-bellitol-a-haboru-kirobbanasaig

A határok nem arra valók, hogy az állampolgárokat rezervátumokba zárják. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/a-hatarok-nem-arra-valok-hogy-az-allampolgarokat-rezervatumba-zarjak

A történelmi Magyarország kisebbségpolitikája az I. világháborúban. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/a-tortenelmi-magyarorszag-kisebbsegpolitikaja-az-i-vilaghaboruban

A rozsdás vasfüggöny felgördül. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/a-rozsdas-vasfuggony-felgordul

Merre haladunk, mit akarunk? Egységes vagy nemzetállami Európa? Forrás: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/merre-haladunk-mit-akarunk-egyseges-vagy-nemzetallami-europa

Együtt az Unióban. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/egyutt-az-unioban

A velünk élő Trianon. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru/a-velunk-elo-trianon

Május 15-e: A szlovákiai magyarok napja. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/idoszeru-jatekon-kivul/majus-15-e-a-szlovakiai-magyarok-napja

A romániai magyarság szórványban. Forrás: barankovics.hu (http://barankovics.hu/kispal-richard-a-romaniai-magyarsag-szorvanyban)

Magyar választók a Felvidéken. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/magyar-valasztok-a-felvideken

A szocialista múltpolitika és ’56. I. és II. rész. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/a-szocialista-multpolitika-es-56-1-resz és http://barankovics.hu/cikk/a-szocialista-multpolitika-es-56-2-resz

A „Nagy Háború” emlékezete. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/a-nagy-haboru-emlekezete

2013

 A „Vergődő turul“ múltja és jelene. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/a-vergodo-turul-multja-es-jelene

A felülemelkedés beteljesületlen vágya: Trianon-kommunikáció és politika. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/a-felulemelkedes-beteljesuletlen-vagya-trianon-kommunikacio-es-politika-2013

Magyar, zsidó, kazár? Esetleg mindhárom? Forrás: http://barankovics.hu/cikk/magyar-zsido-kazar-esetleg-mindharom

A mi 56-unk: Ünnep – egy nap kiemelve az idő sodrából. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/a-mi-56-unk

Hová tűntek a németjeink? A magyarországi német kisebbség története és kálváriája a XX. században. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/hova-tuntek-a-nemetjeink-a-magyarorszagi-nemet-kisebbseg-xx-szazadi-kalvariaja

Esterházy János: Egy politikai pálya érdekek és értékek kereszttüzében. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/esterhazy-janos-egy-politikai-palya-erdekek-es-ertekek-kereszttuzeben

Március 15.: Egy ünnep szimbolikus jelentései. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/marcius-15-egy-unnep-szimbolikus-jelentesei

Bethlen István és a jogegyenlőség. Forrás: http://barankovics.hu/cikk/bethlen-istvan-es-a-jogegyenloseg