Belvedere Meridionale 2022. XXXIV. évf. 04.

Belvedere Meridionale 2022. 4. szám

Tanulmányok
Hunyadi Sándor
Választott esztergomi érsekek az 1270-es években: Benedek és Kán nembeli Miklós
The elected archbishops of Esztergom in the 1270s: Benedek and Nicholas of the Kán kindred
DOI 10.14232/belv.2022.4.1.

Farkas Csaba
Család és politika az Anjou-korban: Lackfiak és Szécsiek (1308–1359)
Family and Policy in Angevin era: Lackfi’s and Szécsi’s (1308–1359))
DOI 10.14232/belv.2022.4.2.

Thoroczkay Gábor
Az esztergomi Szent Tamás-prépostság története a 14. század közepéig.
(Adalékok a magyarországi püspöki székhelyeken működő társaskáptalanok históriájához)
The history of the Saint Thomas-provostship in Esztergom until the middle of the 14th century
(Additions to the history of the collegiate chapters in the episcopal seats of Hungary)
DOI 10.14232/belv.2022.4.3.

Kis Iván
A huszita betörés a Magyar Királyságba 1428 februárjában
The raid of the Hussites to the Kingdom of Hungary in February 1428
DOI 10.14232/belv.2022.4.4.

Fóti Miklós – Pánya István
Bács mezőváros középkori és kora újkori térszerkezete
The urban spatial structure of the medieval and early-modern-period Bács town
DOI 10.14232/belv.2022.4.5.

Olasz Lajos
Budapest légiháborús tűzkeresztsége
The Baptism of Fire in the Air War of Budapest
DOI 10.14232/belv.2022.4.6.

Cseh Valentin
Egy 1944-es jelentés a magyar olajiparról
A report on the Hungarian oil industry in 1944
DOI 10.14232/belv.2022.4.7.

Téka
A. Gergely András
Gyermekélet egykor és ma történeti- és jelenkutatásban
Child-life in former times and now in the historical research
DOI 10.14232/belv.2022.4.8.

Poór Péter
Az utolsó sztálinista. Santiago Carrillo élete. Paul Preston könyvéről
The Last Stalinist. The Life of Santiago Carrillo. Review about the book of Paul Preston
DOI 10.14232/belv.2022.4.9.

Nagy Zsuzsa
Diákok Sportja – hallgatók egészségtőkéje?
Sport Of Pupils – Health Capital Of Students?
DOI 10.14232/belv.2022.4.10.

In Memoriam
Dr. Szegfű László (1942–2022)
DOI 10.14232/belv.2022.4.11.