Belvedere Meridionale 2022. XXXIV. évf. 03.

Belvedere Meridionale 2022. 3. szám

Tanulmányok Makó múltjáról
Urbancsok Zsolt
Úriszéken kívüli bíráskodás a Csanádi Püspökség Makói Uradalmában
Justice outside the Manor Court in the estate of Makó within the Bishopric of Csanád
DOI 10.14232/belv.2022.3.1.

Marosvári Attila
A területgyarapítást célzó román és szerb propaganda
Csanád vármegyében (1918–1921)
Romanian and Serbian territorial expansionist propaganda
in Csanád County (1918–1921)
DOI 10.14232/belv.2022.3.2.

Orbán Imre
Werner von Bülow német repülő tüzér hadnagy halála.
Gyilkosság a Maroson 1920-ban
The death of the German flying lieutenant Werner von Bülow. Murder on the Maros in 1920
DOI 10.14232/belv.2022.3.3.

Forgó Géza
Urbanizáció és változó fejlődés a létező szocializmusban.
Áttekintés Makó 1944–1990 közötti éveiről
Urbanization and changing progress in the existing socialism. Overview of Mako between 1944–1990
DOI 10.14232/belv.2022.3.4.

Medgyesi Konstantin
Grósz Károly útja Makón át Aradra.
Csak néhány percnyi villanás a történelemben
Károly Grósz’s journey through Makó to Arad, Just a few minutes of history
DOI 10.14232/belv.2022.3.5.

Tanulmányok
Galambosi Péter
A keszthelyi ferences kolostor alapításának körülményei
The foundation of the Franciscan cloister in Keszthely
DOI 10.14232/belv.2022.3.6.

Szőcs Tibor
Egy negyedévezredes vita az Aranybulla körül.
Franz Rudolf Grossing Aranybulla-koncepciója és az ellenreakciók
A quarter of millennium of controversy about the Golden Bull.
Franz Rudolf Grossing’s concept and the reactions
DOI 10.14232/belv.2022.3.7.

Igaz Levente
Fejezetek a középkori Ibér-félsziget állam- és jogtörténetéből:
a Privilegio General de Aragón előzményei és háttere
Chapters on the State- and Legal History of the Medieval Iberian Peninsula:
Prelude and background of the Privilegio General de Aragón
DOI 10.14232/belv.2022.3.8.

Pánya István
Hájszentlőrinc mezőváros topográfiája
Topography of the market town of Hájszentlőrinc
DOI 10.14232/belv.2022.3.9.

Téka
A. Gergely András
Vitairattal nem vitatkozva. Egy közművelődési fenomén paradigmáihoz
Not arguing with a pamphlet
DOI 10.14232/belv.2022.3.10.

Mezei Tímea
Romológia – Kutatástól az oktatásig.
Romology – From reserarch to education
DOI 10.14232/belv.2022.3.11.

Miklovicz Attila
A vallásosság nevelésszociológiai megközelítései. Könyvismertető.
Educational sociology approaches to religiosity
DOI 10.14232/belv.2022.3.12.