Dicsőséges múlt, nehéz jelen.
Pillanatképek az Egyesült államok jelenkori történetéből.

A különszám szerkesztői Haág Zalán István és Nyerges Ádám
Editors of current issue Haág, Zalán István and Nyerges, Ádám

2016. különszám 

Tanulmányok / Studies

Haág Zalán István: Istenben bíznak. A hit szerepe az 2016-os amerikai elnökválasztás aspiránsainak életében és politikai programjában
The role of faith in the lives and political programs of the 2016 US presidential election aspirants
DOI 10.14232/belv.2016.ksz.1

Miklós Péter: A Magyar Nemzeti Egyház Amerikában
The Hungarian National Church in the United States
DOI 10.14232/belv.2016.ksz.2
Haág Zalán: Idegháború a hidegháborúban: Csapás a nukleáris csapásra
War of nerves in the Cold War: adversity to the nuclear strike.
DOI 10.14232/belv.2016.ksz.3

Nyerges Ádám: Az Egyesült Államok térvesztése a globális politikában – okok, szereplők, perspektívák.
The Influence Losing of the United States in Global Politics – Causes, Actors, Perspectives
DOI 10.14232/belv.2016.ksz.4

Nyerges Ádám: Lehet-e a terroristát vallomásra kényszeríteni? – Guantánamo és a CIA akciók emberi jogi alapkérdései
Is it possible to force the terrorists to signed a confession? – The basic questions of human rights in view of Guantanamo and the CIA actions
DOI 10.14232/belv.2016.ksz.5

Gyimesi Péter: Változó jóléti államok – változó oktatás
Changing Welfare States – Changing Education Systems
DOI 10.14232/belv.2016.ksz.6

Dömös Mariann: Migrációs tendenciák Olaszországban (Az olaszokhoz történő bevándorlás és az USA-ba tartó olasz bevándorlás története)
Migration tendencies in Italy
DOI 10.14232/belv.2016.ksz.7

Téka / Review

A. Gergely András: Független függések, avagy Common Sense és földrészpopulizmus.
Independent dependencies, or Common Sense and the continent-populism
DOI 10.14232/belv.2016.ksz.8

Nyerges Ádám: A választói akarat és a koalíciók kettőssége (Horváth Péter: Pártok és koalíciók. Kormányalakítás Magyarországon, 1990-2014 könyvéről).
The duality between the voters’ volition and the coalition composition
DOI 10.14232/belv.2016.ksz.9

Miklós Péter: A posztjugoszláv Horvátország
The post-yugoslavian Croatia
DOI 10.14232/belv.2016.ksz.10