Belvedere Meridionale 2022. XXXIV. évf. 01.

Belvedere Meridionale 2022. 1. szám

Belvedere Történész Műhely

Műhelytanulmányok
Berecz Gábor: A LEGIO II ADIVTRIX centurióinak karrierjei – Összevetésben a LEGIO VI VICTRIX centurióival
Career Path of the Centurions of LEGIO II ADIVTRIX – Compared tot he Centurions of the LEGIO VI VICTRIX
DOI 10.14232/belv.2022.1.1

Mihályi Dorottya: Két hét Tunéziában és Algériában: Paul Sabatier utazása az észak-afrikai francia gyarmatokon
Two Weeks in Tunisia and Algeria: The Journey of Paul Sabatier in the French Colonies of North-Africa
DOI 10.14232/belv.2022.1.2

Baliga Violetta Lilla: Kávéház és emlékezetpolitika – A Schowanetz-kávéház hétköznapjai és ünnepei a századforduló Budapestjén
Café and Memory Policy – The Schowanetz Café’s Weekdays and Celebrations in Turn-of-the-Century Budapest
DOI 10.14232/belv.2022.1.3

Pap Péter István: A Mezőhegyesi Állami Gazdaság a gazdasági reform tükrében: üzemtörténeti áttekintés és szempontjai 1957–1989
The Mezőhegyes State Farm in the View of the Economic Reforms: Company History and Aspects Between 1957–1989
DOI 10.14232/belv.2022.1.4

Lengyel Ádám:Az 1989-es líbiai MiG „incidens”
The Libyan MiG „Incident” of 1989
DOI 10.14232/belv.2022.1.5

Juhász Eszter: Egy hon- és népismeret tankönyv néprajzi tájakról szóló fejezetének vizsgálata
The Analysis of an Ethnography Textbook’s Chapter about Ethnographic Landscapes
DOI 10.14232/belv.2022.1.6

Tanulmányok
Marosvári Attila: Csanád vármegye idegen megszállásának diplomáciai háttere (1918–1919)
The Diplomatic Background to the Foreign Occupation of Csanád County (1918–1919)
DOI 10.14232/belv.2022.1.7

Fóti Miklós – Pánya István: A török defterek topográfiai adatainak felhasználása, mint a településhálózat rekonstruálásának eszköze: A bajai és a zombori náhije települései
Topographic data as a resource for the reconstruction of settlement network in the Ottoman-Turkish tax-registers (defters): the settlements in the nahiyes of Baja and Zombor
DOI 10.14232/belv.2022.1.8

Dominek Dalma Lilla - Setényi János: A tehetségfogalom változásai és a tehetségazonosítás
Changes in the concept of talent and talent identification
DOI 10.14232/belv.2022.1.9

Téka
Zsiga Nikoletta Evelin: Mátyás király emlékkönyv.Könyvismertető.
King Matthias Memorial Book. Review.
DOI 10.14232/belv.2022.1.10

Dávid Benjámin: Emlékkönyv II. Rákóczi Ferencről.Könyvismertető.
Memorial book of Ferenc Rákóczi II. Review.
DOI 10.14232/belv.2022.1.11

Erdős András Patrik: Egy elfeledett hadjárat csatái és mindennapjai
Battles and Everydays of a Forgotten Campaign
DOI 10.14232/belv.2022.1.12

Mezei Tímea: Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban
Dropout risk and resources in higher education. Review.
DOI 10.14232/belv.2022.1.13