Belvedere Meridionale 2020. XXXII. évf. 02.

Belvedere 2020. 2. szám

Tanulmányok

Krámli Mihály: A trianoni békeszerződés és a dunai hajózás
Treaty of Trianon and the riverine merchant navigation on the Danube
DOI 10.14232/belv.2020.2.1

Gorcsa Oszkár: Szerb hadifoglyok Bihar vármegyében, 1914–1920
The Great Wars Serbian POWs in Bihar County, 1914–1920
DOI 10.14232/belv.2020.2.2

Miskolczy Ambrus: A Kárpátokon túli román fejlődés eredeti jellegzetességeiről. (Feudális vagy tributális társadalmi-politikai rend?)
On the Original characteristics of Romanian development beyond the Carpathians. Feudal or Tributary Mode of Production?
DOI 10.14232/belv.2020.2.3

Bánfalvi Győző Sándor – Czibere Ibolya: A területi egyenlőtlenségeket és a versenyképességet meghatározó társadalmi tényezők Hajdú-Bihar megye térségeiben
The Social Determinants of Territorial Inequalities and Competitiveness in the districts of Hajdú-Bihar County
DOI 10.14232/belv.2020.2.4

Lakatos Artur Lóránd: A szocialista ipari létesítmények sorsa Kolozsváron 1989-et követően. Átalakulás, megszűnés, újjászületés
The Fate of Socialist Industrial Plants In Cluj following to 1989. Restructuration, Cease of Existence, Rebirth
DOI 10.14232/belv.2020.2.5

Virágh Ágnes: A nápolyi hadjáratok ismeretlen epizódja: az aversai zsoldoslázadás
The unknown episode of the Neapolitan campaigns: the mercenary revolt of Aversa
DOI 10.14232/belv.2020.2.6

Farkas Zoltán: A társadalmi struktúra meghatározottsága és funkciói
Determinedness and functions of social structure
DOI 10.14232/belv.2020.2.7

Közlemények

Janó Evelin: Kapcsolataink az igazi vagyonunk? Gondolatok a magyar társadalomról a koronavírus-járvány után
Cím angolul: Are our relationships our real wealth? Thoughts on hungarian society after the coronavirus epidemic
DOI 10.14232/belv.2020.2.8

Téka

A. Gergely András: Éltünk, s ebbe más is belenyekkent már…
DOI 10.14232/belv.2020.2.9

Cservenka Ferdinánd: Krónikalapok Horváth Miklós tiszteletére
Chronicles for greeting Miklós Horváth
DOI 10.14232/belv.2020.2.10

Dudás Róbert Gyula: Ál/arcok – ki(k) is volt Nagy Töhötöm?
Behind Masks – The Lives of Nagy Töhötöm
DOI 10.14232/belv.2020.2.11