Belvedere 2019. 3. szám

„Jó, hogy az ember nem ismeri a jövőjét”

Koós Ottó életéről lapunk … oldalán olvashatunk

Tanulmányok – Studies

BABUCS ZOLTÁN: Egy „háborús bűnös” ludovikás sors a GULAG-on és a kádári Magyarországon
Fate of a „war-criminal” hungarian officer in the GULAG and the Kádár era.
DOI 10.14232/belv.2019.3.1

SCHVÉD BRIGITTA KINGA: A 17. századi svéd gyarmatosítás egy rövid epizódja: a Svéd Afrika Társaság (Svenska Afrikakompaniet) és a nyugat-afrikai svéd gyarmatosítás (1649–1663)
A brief episode of Swedish colonialism in the 17th century: the Swedish Africa Company (Svenska Afrikakompaniet) and the Swedish colonization in West Africa (1649–1663)
DOI 10.14232/belv.2019.3.2

BOGNÁR BULCSU: Szabó Dezső korszerűsége és korszerűtlenségei. Kísérlet az életmű tudásszociológiai elemzésére.
The modernity and anachroism of Dezső Szabó. An attempt to interpret his ouevre from the perpective of sociology of knowledge.
DOI 10.14232/belv.2019.3.3

DAHER RASHED: A két világháború közti libanoni rendszer természetrajza
The nature of the Lebanese political system in the interwar period
DOI 10.14232/belv.2019.3.4

RÁCZ ANDREA – BOGÁCS ERNŐ: Integratív gyermekvédelem a szociális munka ember-, kliensképének és a szülőség értelmezésének jegyében
Integrative child protection in interpretation of social work’s image of man, image of client and in parenting
DOI 10.14232/belv.2019.3.5

Közlemények – Publications

SZANISZLÓ RÉKA BRIGITTA: A diaszpóra fogalma. Interdiszciplináris megközelítés
The Concept of Diaspora. Interdisciplinary Approach
DOI 10.14232/belv.2019.3.6

OLÁH ANDRÁS PÁL: Az amerikai légierő Budapest elleni légitámadásai a II. világháború idején
The U.S. Army Air Force air raids against Budapest during the Second World War
DOI 10.14232/belv.2019.3.7

Téka – Review

DÁVID BENJÁMIN: A Nagy Háború és a mindennapok kultúrája
The Great War and Culture of Everyday.
DOI 10.14232/belv.2019.3.8