Világháborús évek

A tematikus lapszám szerkesztője: Oláh András Pál

Belvedere 2019. 2. szám

Világháborús évek – Years of World War

Oláh András Pál: A Földközi-tengeri Szövetséges Légierő szegedi célpontjainak levegőből történt felderítése a II. világháborúban
The Mediterranean Allied Air Force’s aerial reconnaissance of Szeged, Hungary in World War 2
DOI 10.14232/belv.2019.2.1

Horváth Attila: A Debreceni Helyi Vasút és a Debrecen–Nyírbátor Vasút Részvénytársaság bombakárai 1944. június 2-án.
Bombing damage of the Debrecen Local Railway and the Debrecen Nyírbátor Railway Public Limited Company on 2 June 1944
DOI 10.14232/belv.2019.2.2

Péterffy Gergely: Vasutasok és a szovjet megszállók, 1944–1946.
Railwaymen and the Soviet Invader Troops, 1944–1946
DOI 10.14232/belv.2019.2.3

Kázmér László: Felelős mindenért… Hivatásos és tartalékos tisztek a Don kanyarban
Accountable for everything … professional and reserve officers at the Don River
DOI 10.14232/belv.2019.2.4

 

Vincze Gábor: Csendőrsorsok az 1945 utáni évtizedekben – kutatási problémák, és kérdőjelek
The Fate of Gendarmes in the Decades Following 1945 – Research Problems and Question Marks
DOI 10.14232/belv.2019.2.5

Olasz Lajos: Sajtóirányítás és háborús propaganda az I. világháború időszakábanMedia Management and War Propaganda during the World War I
DOI 10.14232/belv.2019.2.6

Tanulmányok – Studies

Krizsán Bálint: A Nemzeti Ujság politikai állásfoglalása és a márciusi fordulat 1845–1848
Political standpoint of the Nemzeti Ujság and its radical turning, 1845–1848
DOI 10.14232/belv.2019.2.7

Gergely Aletta: Trópusi veszélyek Indiában a 19. századi magyar utazási útleírásokban. A brit gyarmati egészségügyi kihívásai
Tropical dangers in India in 19th and early 20th century through the Hungarian travel literature. Challenges of the british colonial medical service
DOI 10.14232/belv.2019.2.8

 

Kornéli Beáta: Nagy Britannia és Ausztrália közös atomprogramja 1945–1960
The Nuclear Joint project 1945–1960 of Great Britain and Australia
DOI 10.14232/belv.2019.2.9
09_ Kornéli_2019_02.pdf

Laki Ildikó: Területi és társadalmi változások a magyarországi iparvárosokban 1990–2018 között
The territorial and social transformation of Hungarian industrial towns between 1990 and 2018
DOI 10.14232/belv.2019.2.10

Rákóczy Zsuzsanna: Alternatív közszolgáltatás, alternatív vitarendezés: a japán Yakuza
Alternative public services, alternative dispute resolution: the Yakuza
DOI 10.14232/belv.2019.2.11

Béres Zsuzsa: A (debreceni) kulturális elit integráltsága – az elit szerepe a társadalmi integrációban
DOI 10.14232/belv.2019.2.12

Téka – Review

Kiss Gábor Ferenc: Sajtó, politika és nemzeti felemelkedés
Press, Politics and National Uprise
DOI 10.14232/belv.2019.2.13

Fejős Sándor: Aszentesi sajtó kibontakozása a dualizmus korában
Development of the Szentesi press during the dualism era
DOI 10.14232/belv.2019.2.14

Háztáji – Home-grown

Farkas Csaba: Kanyó Ferenc emlékezete (1934-2009).
In memoriam Ferenc Kanyó (1934–2009)
DOI 10.14232/belv.2019.2.15

Szemtanú – Eyewitness

Jancsák Csaba: Bangó Jenõ a megértő szemlélő (Budapest, Leuven, Bakwangá, Aachen, Eupen, Szeged)
The committed observer. Interview with Jenõ Bangó
DOI 10.14232/belv.2019.2.16