Belvedere Meridionale 2018. XXX. évf. 03.

Cigányok/romák Magyarországon: új témák és új megközelítések

A lapszám szerkesztője: Kállai Ernő

Belvedere 2018. 3. szám 

Tanulmányok / Studies

Fejős Anna: Ki tanít? Roma pedagógusok vidéki oktatási terekben
Who teaches? Roma Professionals in Rural Educational Spaces
DOI 10.14232/belv.2018.3.1

Keresztes-Takács Orsolya – Erős Barbara: A roma gyermeket örökbefogadó emberek romákról alkotott képe
Roma Identity Perception of non-roma Parents adopting Roma Children
DOI 10.14232/belv.2018.3.2

Máté Dezső: Roma generációk értékválasztásai és az LMBTQ
Value choices of the Roma generations and the LGBTQ
DOI 10.14232/belv.2018.3.3

Ponyi László: Roma közösségi házak működésének tapasztalatai az Észak-magyarországi régióban
Socio-Economic Activities of Roma Community Houses
DOI 10.14232/belv.2018.3.4

Illés Barbara: A roma képzőművészet korunk modernitásának kontextusában
Roma art in the contemporary society
DOI 10.14232/belv.2018.3.5

Sümegi Zsuzsanna: A resztoratív gyakorlatok szerepe a roma közösségek integrációjában
The Role of Restorative Methods in Roma Integration
DOI 10.14232/belv.2018.3.6

Kállai Ernő: A cigányok és a zene. A cigányzene és a zenész cigány fogalmának változása az elmúlt évszázadokban
The Gypsies and music. Changes in the definition of the gypsy music and the gypsy musician in the past centuries.
DOI 10.14232/belv.2018.3.7

Szemtanú/Eyewitness

Kállai Ernő: Iskolaigazgatók véleménye Nógrád megyéből
Opinions of school principals from Nógrád County
DOI 10.14232/belv.2018.3.8

Téka/Review

Kállai Ernő: Romák a roma politikáról.
Romas about the roma politics
Kóczé Angéla, Neményi Mária és Szalai Júlia (szerk.): Egymás szemébe nézve. Az elmúlt fél évszázad romapolitikai törekvései. MTA TK Szociológiai Intézet, Budapest, 2017.
DOI 10.14232/belv.2018.3.9

Kállai Ernő: A roma polgárjogi mozgalom személyes története
Personal History of the Roma Civil Rights Movement
Horváth Aladár: Indulás. Roma politikai mozgalom 1. Wesley Kiadó, 2017.
DOI 10.14232/belv.2018.3.10