Belvedere Meridionale 2018. XXX. évf. 02.

„Ezt a Gyönyör tervezte veled…” A római villa művelődéstörténeti jelentősége Publius Papinius Statius költészetében”

Belvedere 2018. 2. szám 

Tanulmányok / Studies

Ormos Bálint: „Ezt a Gyönyör tervezte veled…” A római villa művelődéstörténeti jelentősége Publius Papinius Statius költészetében
„Pleasure herself, her gentle hand, designed it with you,…” The Culture-Historical Importance of the Roman Villa in Publius Papinius Statius’s Poetry
DOI 10.14232/belv.2018.2.1

Bognár László: Új generáció és régi szerepek egy krónikás szemével: társadalmi elitek, királyi hatalom és generációváltás II. Richard idején Thomas Walsingham krónikájában
New Generation and Old Roles through a Chronicler’s eyes: Social Elites, Royal Power and Generation Changes during the Age of Richard II in Thomas Walsingham’s Chronicle
DOI 10.14232/belv.2018.2.2

Veszprémy László Bernát: „Sztálinista szélsőjobb”. A Lohamej Herut Jiszrael katonai tevékenysége és eszmei kötődései Palesztinában, 1940–1948
“Stalinist Far-Right”. The Military Activity and Ideological Affiliations of Lohamey Herut Yisrael in Palestine, 1940-1948
DOI 10.14232/belv.2018.2.3

Oláh András Pál A magyarországi légiháború és a magyar zsidók deportációjának kapcsolatai a II. világháború idején
The connection between the deportation of Hungarian Jews and the air war over Hungary during World War 2
DOI 10.14232/belv.2018.2.4

Lengyel Ádám: „Senkit sem hagyunk hátra!” Amerikai harci mentőakciók Szomáliában és Afganisztánban
“Leave no man behind” Combat rescue in Somalia and Afghanistan
DOI 10.14232/belv.2018.2.5

Jancsák Csaba – Képiró Ágnes – Kiss Mária Rita – Kontár Piroska – Szőnyi Andrea: A Holokauszt oktatása Kelet-Közép-Európában, középiskolában használatos tankönyvek tükrében
Teaching the Holocaust in Central Eastern Europe as It is Reflected in Secondary School Textbooks
DOI 10.14232/belv.2018.2.6

Téka/Review

A. Gergely András: Meg-emlékeztető. A Kecskeméti Lapok helytörténeti rangja és piaca
Remembering. The ranks and market of ’Kecskeméti Lapok’
DOI 10.14232/belv.2018.2.7

Háztáji / Home-grown

Halmágyi Miklós: Emlékezés Makk Ferencre
In Memoriam Ferenc Makk
DOI 10.14232/belv.2018.2.8