Belvedere Meridionale 2017. XXIX. évf. 02.

Kalózvilág a Mediterráneumban a XVII. században

Belvedere 2017. 2. szám 

Tanulmányok / Studies

Vincze Gábor: Egy alföldi nagyközség a forradalom és megtorlás időszakában
A village of the Hungarian Plain in an era of Revolution and Reprisal
DOI 10.14232/belv.2017.2.1

Lakatos Artur Lóránd: Szocialista iparosítás, demográfiai változások. Kolozsvár, Nagyvárad és Marosvásárhely fejlődési irányai 1945–1989
Socialist industrialization, demographic changes. Trends in Kolozsvár, Nagyvárad and Marosvásárhely 1945–1989
DOI 10.14232/belv.2017.2.2

Laki Ildikó: Egészséges települések – egészséges lakók
Healthy towns – healthy residents
DOI 10.14232/belv.2017.2.3

Palotás Zsolt: Kapcsolatok oszmán Észak-Afrika és a nyugat-európai államok között (1605–1704)
Relations between Ottoman North Africa and the Western European Powers (1605–1704)
DOI 10.14232/belv.2017.2.4

Pfeiffer Attila: Keresztény–török harcok a Bácska délnyugati részén 1526–1606 között
Battles between the Christians and Turks in the Southwest part of Bacska from 1526 to 1606
DOI 10.14232/belv.2017.2.5

Papp Róbert: A Raguza város és I. Lajos magyar király között 1358-ban létrejött megállapodás kapcsán keletkezett oklevelek regesztái
Extracts of charters concerning the agreement between the Hungarian king, Loius I and the town of Raguza in 1358
DOI 10.14232/belv.2017.2.6

Ormos Bálint: Haszonelvűség, esztétikum, moralitás. A római villa irodalmi képe történeti szemszögből
Utility, Aesthetics, Morality. Literary Picture of the Roman Villa from Historical Aspect
DOI 10.14232/belv.2017.2.7

Juhász Péter: Baskírok és magyarok a muszlim forrásokban
Bashkirs and Hungarians in Muslim sources
DOI 10.14232/belv.2017.2.8

Szmutkó Sándor: Mongol–hvárezmi kapcsolatok az otrari incidenst megelőzően
The Mongolian–Hwarezmian relations before the incident in Otrar
DOI 10.14232/belv.2017.2.9

Szemtanú / Eyewitness

Oláh András Pál: Adalékok egy szegedi zsidó munkásszázad történetéhez
The Story behind a Jewish Labour Company in Szeged
DOI 10.14232/belv.2017.2.10

Téka / Review

Miklós Péter: Megosztott világ és egységesülő Európa
Divided World and unifying Europe
DOI 10.14232/belv.2017.2.11

Kovács Attila: Utazás Dunaszerdahely–Szeged viszonylatban: Vámbéry Ármintól, Vámbéry Árminig
Journey between Dunaszerdahely and Szeged: from Ármin Vámbéry to Ármin Vámbéry
DOI 10.14232/belv.2017.2.12