Gausz Ildikó

Gausz Ildikó (1972), főkönyvtáros, PhD hallgató. T: Francia nyelv és irodalom  – Latin nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (JATE BTK, 1996), Diplôme d’études complémentaires de deuxième cycle en sciences du livre (Université Catholique de Louvain, 2002), Informatikus könyvtáros (SZTE, BTK, 2006), SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Modernkori Program (2013-) Kutatási érdeklődése: magyar nemzetimázs 16—17. századi ismeretlen francia és latin nyelvű források alapján, oszmán hódítások a 16. század végén – 17. század elején Magyarországon, francia diplomáciai hálózat, ill. követek Európában és Konstantinápolyban, francia vallásháborúk IV. Henrik uralkodása idején.