Papp Sándor László

Papp Sándor László (1965) történész, turkológus. 1990-ben végzett a JGYTF magyar– történelem szakán és 1990-ben a JATE történelem, illetve 1993-ban az ELTE török szakán szerez diplomát. 1998-ban védi meg doktori (PhD) értekezését (Universität Wien, Institut für Orientalistik). 2011-ben habilitál (SZTE BTK), majd 2015-ben DSc fokozatot szerez. Az SZTE BTK Közép- és Újkori Magyar Történelem Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Kutatási területe: Magyarország története a kora újkorban, Oszmán Birodalom és vazallus államai, Erdély, Moldva és Havasalföld története.