Gatti Beáta CV

Gatti Beáta (1985) néprajzkutató. T: néprajz – vallástudomány, vallástörténet szakirány (SZTE BTK, 2009). PhD-hallgató (PTE BTK). Kutatási érdeklődés: etnikai csoportok, populáris írásbeliség, bukovinai székelység