Andaházi Szeghy Viktor Publikációs lista

 

 1. Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár. Szerk.: A. Sz. V. Budapest, HM-HIM, 2004. 47 o.
 2. A Nagy Háború írásban és képben, 1918-2008. Kiállításvezető. Összeállította, bibliográfiával ellátta: A. Sz. V. Budapest, HM-HIM, 2008. 36 o.
 3. A Hadtörténeti Könyvtár története, A Hadtörténeti Könyvtár gyűjteményei. In: Múlt nélkül nincs jövő. A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum története. Budapest, Petit Real, 2003. 140-149. o.
 4. A magyar királyi I. gyorshadtest 1941. évi ukrajnai hadjárata. In.: „… és újfent hadiidők!” Szerk.: Ravasz István. Budapest, Petit Real, 2005. 44-51. o.

Hivatkozás:

Olasz Lajos: A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941-1944). Budapest, Akadémiai, 2007. 486 o.

 1. Perjés Géza műveinek bibliográfiája 1950-2005. In.: Az értelem bátorsága. Budapest, Argumentum, 2005. 835-850. o.
 2. Ács Tibor műveinek bibliográfiája 1967-2006. In.: „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak” Szerk.: Szabó János. Budapest, HM-HIM – PolgArt, 2007. 395-411. o.
 3. Harc a Dnyeszter hídjaiért, Magyar Honvéd, 2003. 16. szám. 16-17. o.
 4. A Kárpát-csoport 1941. évi ukrajnai tevékenysége, Hadtörténelmi Közlemények, 2004. 1. 205-247. o.
 5. A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum munkatársainak válogatott bibliográfiája 1954-2003. Hadtörténelmi Közlemények, 2004. 1. 335-364. o.
 6. Tájékoztató a 2004 második félévében Magyarországon megjelent hadtörténeti vonatkozású könyvekről. Hadtörténelmi Közlemények 2005. 1-2. sz. 345-349. o
 7. A. Sz. V. – Landstoff Nándorné – Szabó Jánosné: 1956 hadtörténetének válogatott bibliográfiája 1996-2006. Hadtörténelmi Közlemények, 2006. 3. 899-915. o.
 8. Borus József (1926-2006) munkásságának bibliográfiája. Hadtörténelmi Közlemények, 2007. 3. 1099-1110. o.
 9. Ku vzniku a začiatku činnosti Karpatskej skupiny madarského kráłovského honvédstva v roku 1941. Vojenská História 2009. 3. 16-30. o.
 10. Dombrády Lóránd munkásságának bibliográfiája. Hadtörténelmi Közlemények, 2011. 2. 659-663. o.
 11. A Nagy Háború írásban és képben 1918-2008. – vándorkiállítás az első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából. 2008. április-november. (Budapest, Debrecen, Miskolc, Gyula, Szeged, Pécs, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Sopron, Pápa, Székesfehérvár)
 12. Csata a monitoron, In: Játék-katonák – Katonai játékok időszaki kiállítás, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2013. május-november.