Nótári Tamás CV

Nótári Tamás (1976) jogtörténész. Károli Gáspár Refomátus Egyetem ÁJTK egyetemi docense. Tudományos minősítése: 2005 jogtudományi PhD a KRE ÁJK-n, summa cum laude minősítéssel, római jogi tárgyú dolgozattal „Iuridicophilologica Mureniana. Jog, vallás és retorika Cicero Pro Murenájában”. 2006-ban történettudományi PhD a SZTE BTK-n, summa cum laude minősítéssel, középlatin filológiai tárgyú dolgozattal „Historiográfia a kora középkori Bajorországban”. 2009-ben habilitáció az ELTE ÁJK-n római jog és egyetemes állam- és jogtörténet tárgykörben „A Lex Baiuvariorum római jogi elemei”.

Kutatási érdeklődés: Középkori historiográfia és jogtörténet, klasszikus retorika, római jog.