Szegfű László (elnök) CV,

Szegfű László (1942) történész,  a történettudomány kandidátusa (CSc). 1973-tól oktat a felsőoktatásban. A 1989-től a JGYTF Történettudományi Tanszékének, 2000 és 2006 között a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Történettudományi Tanszékének vezetője. 2000-2003 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. Az SZTE történettudományi doktori iskolájának oktatója. Kutatási területei szerteágazóak: a magyar őstörténet és annak szellemi hagyatéka, az Árpád-kori magyar történet – ezen belül is Szent Gellért élete és munkássága –­­, illetve a népi kultúra és deákműveltség kérdése a Mohács előtti Magyarországon. Összességében közel 200 tudományos írása látott napvilágot – ebből könyv, illetve könyv értékű publikáció 12, könyvrészlet 23, szakmai tanulmány 114 –, továbbá recenziók és számos egyéb tudományos ismeretterjesztő, illetve a történész-tanárképzésben használt írás.